Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oddělení: Nahosemenné rostliny

24. 7. 2010

Oddělení: Nahosemenné rostliny (Pinophyta)

 

 • vytvářejí semena
 • pouze stromoví zástupci (druhotně tloustnou)
 • nemají krytá (nedokonale chráněná) vajíčka, vyrůstají volně na plodolistu, nemají ochranné obaly, semeno také není kryté
 • opylení: přenos samčí pohlavní buňky (-> pylového zrna, spermatické buňky - nemají bičíky) na nahé vajíčko
 • mají jen cévice (nemají cévy) 

 

 

Třída: Jinany (Gynkgoopsida)

 

 • stromy
 • objevily se koncem prvohor
 • většina vymřela během třetihor
 • 1 recentní zástupce: jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba)
      • dvoudomý strom
      •   samčí pohl. orgány - jehnědy -> pyl (přenesen na polinační kapku vajíčka a prorůstá k vaječné buňce); samičí - vajíčka (většinou 2 na stopkách, jedno je oplodněno a jedno zaniká, z oplodněného vzniká semeno)
      • je opadavý
      • brachyblasty - z nich vyrůstají listy
      • mnohobičíkaté spermatozoidy
      • vidličnatá žilnatina

 

 

 

TřídaJehličnany (Pinopsida)

 

 • objevily se koncem prvohor
 • dřeviny
 • jednodomé rostliny (zvlášť samčí a samičí šištice - jednopohlavné květy v šišticích)
 • jehlicovité listy
  • 1 nebo 2 cévní svazky
  • pryskyřičné kanálky
  • tvar a silná kutikula -> nižší ztráty H2O a ochrana před okusy
 • mají pryskyřici (třetihorní -> jantar)
 • větrosnubné (přenos pylu větrem)
 • samčí šištice
  • = mikrostrobilus
  • tvořen jednotlivými tyčinkami = mikrosporofyly
   • 2 prašná pouzdra = mikrosporangia
   • na spodní straně tyčinky pylová zrna (R!)
    • haploidní
    • = samčí gametofyt

 

Obrazek

 

 • samičí šištice
  •   = makrostrobilus
  • většinou tmavě červené, dřevnatí
  • 2 typy šupin:
   • podpůrné (v úžlabí semenné šupiny)
   • semenné (plodolist, makrosporofyl)
    • na vrchní straně 2 vajíčka
     • = makrosporangium
     • 1 obal x klový otvor
     • nucellus - živné pletivo
     • endosperm -> 2 zárodečníky a v každém 1 vaječná buňka
     •  

Obrazek

 

 • opylení:
  • přenos pylu na nahé vajíčko větrem = anemogamie
  • zachyceno v polinační kapce produkované vajíčkem
  • vysycháním kapky pylové zrno vtáhnuto do klového otvoru
  • zrno začne klíčit pylovou láčkou (VB) k 1 za vaječných buněk
  • GB -> 2 spermatické buňky
   • -> 1 spermatická buňka splyne s vaječnou buňkou (jádra splynou) (2. zaniká)
   • = oplození (pouze 1) (doba mezi opylením a oplozením i rok)
   • ze zygoty vzniká semeno

 

 

 • z oplozeného vajíčka vzniká semeno
  • vaječný obal -> osemení
  • zygota -> embryo (2n)
  • endosperm -> zůstává haploidní -> živné pletivo

 

 • embryo:
  • více děloh
  • základy budoucí rostliny
 • ze semene v příznivých  podmínkách vzniká mladá rostlina
 • rodozměna nahosemenných rostlin
  • dospělá rostlina -> sporofyt
  • -> 2 typy šištic
  • -> opylení, přenos pylu (pylové zrno - samčí gametofyt)
  • -> na vajíčko (vaječná buňka, endosoerm a zárodečníky - samič gametofyt)
  • -> oplození -> zygota (sporofyt)
  • -> semeno (sporofyt, kromě endospermu)
  • -> mladá rostlinka (sporofyt)
  • -> dospělá rostlina

 

 • jehličnany:
  • řády:
   • borovicotvaré
   • cypřišotvaré
   • tisotvaré

 

 

Řád: BOROVICOTVARÉ

 • jednožilné jehlice s pryskyřičnými kanálky
 • šištice (samičí) - šupiny uspořádané do spirály
 • zástupci:
  • borovice (Pinus)
   • jehlice ve svazcích (2; 5 a více)
   • borovice lesní (Pinus sylvestris)
    • hluboké kořeny (spíše se zlomí než vyvrátí)
    • kůra hnědooranžová
    • snadno se uchytí i ve skalních puklinách
   • borovice černá (Pinus nigra)
    • delší jehlice
    • spíše na vápenatých půdách
    • pochází z Ameriky
   • borovice kleč = horská (Pinus mugo
    • = kosodřevina
    • ve vyšších nadmořských výškách
   • borovice pinie (Pinus pinea)
    • Středomoří
    • nemá okřídlená semena
   • borovice vejmutovka (Pinus strobus)
    • dlouhé úzké šišky
   • borovice limba (Pinus cembra)
  • smrky (Picea)
   • smrk ztepilý (Picea excelsa)
    • šišky směřují dolů, jsou neopadavé
    • jehlice po jedné
    • smrkové monokultury (mělké kořeny -> hrozí vyvrácení)
   • smrk pichlavý = stříbrný (Picea pungens)
    • do šeda
  • douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
   • jednotlivé jehlice
   • dobře viditelné podpůrné šupiny
  • jedle bělokorá (Abies alba)
   • jednotlivé jehlice ve 2 řadách
   • na spodní straně jehlic 2 bílé proužky
   • šišky směrem nahoru, jsou rozpadavé
   • citlivá na kvalitu prostředí a ovzduší
  • jedle balzámová (Abies balsamea)
   • tzv. kanadský balzám
    • v mikrobiologii
    • médium na výrobu trvalých preparátů
  • modřín opadavý (Larix decidua)
   • opadavé jehlice
   • jehlice ve svazečcích z brachyblastů
  • cedr libanonský (Cedrus libani)
   • národní strom Libanonu
   • atypické šišky (vypadají jako úly)

 

Řád: CYPŘIŠOTVARÉ

 • často šupinovité jehllice
 • zástupci:
  • sekvojovec obrovský (Sequoiadendron gigantum)
   • největší vzrůst
   • borka je protáhlá
   • z Kalifornie
  • jalovec obecný (Juniperus communis)
   • jedovatý
   • modrá semena (opylení ptáky)
  • cypřiš (Cupressus)
  • zerav (Thuja)
   • páskovitá kůra
   • z Ameriky

 

Řád: TISOTVARÉ

 • tis červený (Taxus baccata)
  • jedovatý
  • červený míšek není jedovatý
  • dvoudomý keř
  • dřevo - luky, kuše
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

prosím

(Sašenka, 14. 11. 2012 16:10)

prosím napište mi všechny zastupce ja se vtom moc nevyznam.díky Sašenka

díky moc..

(kikiš, 8. 11. 2011 22:24)

lepší než wikipedie..:)

semena

(olda, 28. 4. 2011 11:59)

nechapu

:))

(Simca, 11. 1. 2011 18:53)

děkuju moc mi to pomohlo na prezentaci :))